Saturday, September 29, 2012

Hello, God? Watkliff Here!‎"Hello God? Wattkliff here! Great news from Mon Bouton! Yup, cement, sand, blocks and rebar continue to be schlepped up by us kids and parents for the school. Madam Vab is feeling better, thanks to To Fre de San Theres. Michaela is expecting, Wozanna has delivered. So, thank you, God!"

Monday, September 10, 2012

"Working" - Studs Terkel does Haiti


" Every man looketh that his companion should value him at the same rate he sets upon himself."  –Thomas Hobbes
In Memory of Mesye Dekles, my neighbor and friend.

Building a wall.

Madame Nelis ak tifi li.  In the house without walls.

Under construction.

Rigaud sekle zeb kote kay Madam Inez.
"Bam yon lot woch."  Let's have another rock.

Working to live, living to work.Sunday, September 9, 2012

Bibla pou Jodi-a - Istwa Jakob, Leah ak Rakel

Jenez 27, 28: Jakob kay Laban


 " Ou se fanmi mwen, se re. Men sa pa vle di fok ou sevi m gratis pou sa. 
Di m konbe  pou m  peye ou?"
 Jakob reponn Laban:  "M'ap sevi ave ou set lanne pou Rachel, dezyem pitit fi ou la."  Se konsa Jakob pase setan ap travay kay Laban pou l te ka marye ak Rachel.


Aswe, Laban te pran Leya, pitit fi li a, li mennen l bay Jakob ki kouche ave l.
 Se pa koutim nou isit pou n marye ti se anvan gran se,  Tann senmenn lan fin pase...Apre sa, m'a ba ou Rachel, si ou dako sevi ave m pandan set lot lanne anko.

 Jakob tonbe dako.  Jakob kouche ak Rachle. Li te renmen l pi plis pase Leya.  Li sevi ak Laban pandan set lanne anko.