Friday, April 5, 2013

Lekol Digicel monte monte! Yon gwo kolaborasyon, vrèman

Mesi, Mesye Prezidan, osi Mesye Premye Ministre, Digicel, epi Mesye Denis O'Brien, Madam Sofia, Madam Elizabeth pou ede pep andeyo, timoun nan mon, nan zon riral, sezyem seksyon, Leyogan. Lekol preske fini!

Ak ed timoun epi tout abitan nan zon.  Men anpil, chay pa lou...

No comments:

Post a Comment