Wednesday, October 19, 2016

IF PEOPLE FALL CAN THEY NOT ALSO RISE?

Living Proof

"If people fall, can they not also rise?
If they break away, can they not return?
The stork in the sky knows when to migrate,
the dove and the swallow know the season of return.
What human instinct knows the time to trun back?
What cue sparks the conscience of the soul?
We pray to sense this day anew,
attuned to the call of sacred living."

Poem inspired by verses in Jeremiah 8:4,7 -
by Rabbi Elyse Frishman,
in Mishkan T'Fillah, a Reform Siddur

Kreyol (Gras a ed Google)

Si moun tonbe, ka yo pa tou monte?
Si yo kase asosyasyon yo, ka janm ka tounen?
sigòy a nan syèl la konnen lè emigre,
pijon an ak vale a konnen sezon an tounen-an.
Ki sa ki ensten imen konnen tan an trun tounen ankò?
Ki sa ki Replik etensèl konsyans la nan nanm nan?
Nou priye sans jou sa a ankò,
adapte a apèl la nan k ap viv sakre. 


Si moun tonbe, ka yo pa tou monte?
Si yo kase asosyasyon yo, ka janm ka tounen?
sigòy a nan syèl la konnen lè emigre,
pijon an ak vale a konnen sezon an tounen-an.
Ki sa ki ensten imen konnen tan an trun tounen ankò?
Ki sa ki Replik etensèl konsyans la nan nanm nan?
Nou priye sans jou sa a ankò,
adapte a apèl la nan k ap viv sakre. "
Open in Google Translate

Francais (gras a Google):
Si les gens tombent, peuvent-ils pas aussi augmenter?
Si elles se détachent, ne peuvent-ils revenir?
La cigogne dans le ciel sait quand à migrer,
la colombe et l'hirondelle connaissent la saison de retour.
Quel instinct humain sait le temps de trun retour?
Que cue sparks la conscience de l'âme?
Nous prions pour détecter ce jour nouveau,
l'écoute de l'appel de la vie sacrée ».
Kreyol: (Gras a Google)

Si moun tonbe, ka yo pa tou monte?
Si yo kase asosyasyon yo, ka janm ka tounen?
sigòy a nan syèl la konnen lè emigre,
pijon an ak vale a konnen sezon an tounen-an.
Ki sa ki ensten imen konnen tan an trun tounen ankò?
Ki sa ki Replik etensèl konsyans la nan nanm nan?
Nou priye sans jou sa a ankò,
adapte a apèl la nan k ap viv sakre. "
Open in Google Translate
Open in Google Translate

No comments:

Post a Comment